ANA SAYFA
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
MAGAZİN
EĞİTİM
SPOR
KÜLTÜR-SANAT
SAĞLIK
KÜNYE
İLETİŞİM

TUTULMAZ: “KÖMÜR ŞEHRİN VARLIK SEBEBİ”

   
TUTULMAZ: “KÖMÜR ŞEHRİN VARLIK SEBEBİ”

 “İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi”nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Kömür Zonguldak’ın kutsalı ve şehrin varlık sebebi. Madencilik sektöründe iş sağlığı ve iş güvenliğinin teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde sağlanması, kömüre hayat veren işçilerimizin bu riskli görevde sağlıklı ve güvende hissetmeleri büyük önem arz ediyor” dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İşyeri Hekimleri Derneği tarafından hayata geçirilen “Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi”nin resmi açılış toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Maden çalışanlarının psikolojik sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileme potansiyeline sahip unsurların değerlendirilmesine ve önlenmesine yönelik işyeri hekimlerinin kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı projenin resmi açılış toplantısında ilk sözü alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Proje Direktörü Dr. Şafak Öz Aktepe proje kapsamında yapılacakları aktardı ve projenin hedeflerine ulaşmasında paydaşların katkısının önemine dikkat çekti.

“KÖMÜR ZONGULDAK’IN KUTSALI VE ŞEHRİN VARLIK SEBEBİ”

Etkinlikte söz alan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Kömür Zonguldak’ın kutsalı ve şehrin varlık sebebi. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında her yıl binlerce işçi hayatını kaybetmekte. Madencilik sektöründe iş sağlığı ve iş güvenliğinin teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde sağlanması, kömüre hayat veren işçilerimizin bu riskli görevde sağlıklı ve güvenli bir işyerinde çalıştıklarına inanmaları ve kendilerini güvende hissetmeleri büyük önem arz ediyor. Bu güven ortamını yaratmak, işyerlerinde bilimsel yöntemleri ve son teknoloji ürünü imkanları kullanmak iş risklerini kontrol altında tutarak iş kazalarını azami düzeye indirmemizde etkin rol oynacak. Psikososyal riskler de kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

İŞ’TE PSİKOSOSYAL GÜVENLİK PROJESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı; “İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin araştırma politikası, geniş bir yelpazeye yayılan çeşitli alan ve disiplinler dâhilinde en güncel çalışmaların ortaya konması anlayışına dayanmaktadır” dedi. Projenin önemini aktaran Parlakçı; “İş’te Psikososyal Güvenlik Pojesi, bu ilkeler çerçevesinde işyeri hekimlerinin madencilik sektörü çalışanlarının karşılaştığı psikososyal risklerin neler olduğu ve bu riskleri nasıl tespit edebilecekleri konusunda yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Maden sektöründe yapılacak bir uygulama ile iş sağlığı ve güvenliği alanında işyeri hekimlerinin insan kaynağı kapasitesini geliştirecek sürdürülebilir bir model önermeyi ve insana yakışır, sağlıklı ve güvenli iş kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.  Başvurusu yapılan 400 çalışma arasından desteklenmeye değer görülen 37 proje arasında yer alan ve 18 ay sürecek olan bu önemli projenin eş finansman katkısı üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecektir. Proje, madencilik sektöründe çalışanların sağlık ve güvenliğine etki eden psikososyal riskler üzerine Türkiye’de yapılacak en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşımaktadır” şeklinde konuştu.

MADEN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DA YÜRÜTÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan“Proje kapsamında psikososyal risk değerlendirme modelinin ve ölçüm aracının geliştirilmesini, işyeri hekimlerinin bu riskler konusunda eğitilmesini, işçi ve işverenlerin farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra psikososyal risklere maruz kalan dezavantajlı işçiler için de çalışmalar yürüteceğiz. Işyeri hekimleri için psikososyal risk değerlendirme standartlarının raporlanması ve bu sektörde emek veren engelli bireyler için ‘Maden Sektöründe Engelli Birey Olmak’ konulu bir kitabın yazılması, yine bu konuda bir belgesel çekilmesini de hedefliyoruz” dedi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya; “İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında en titiz çalıştığımız sektörlerden biri maden sektörü. Yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamaları içselleştirmesi çözümün en önemli anahtarlarından birisi” diyerek sözlerine “Bu projenin bu anlamda büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde devam etti.

MADEN SEKTÖRÜNDE EMEK VEREN TÜM İŞÇİLERİN PSİKOSOSYAL DURUMLARI ARAŞTIRILMALI

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, proje hayata geçirilirken gözetilmesi gereken grupları anlatarak “Öncelikle mevcut kamu işçilerin, ikinci aşamada Zonguldak’ta bulunan özel sektördeki maden çalışanlarının, üçüncü aşamadaysa kaçak maden ocakları çalışanlarının psikososyal durumları belirlenmeli. Hem Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı ocaklarda hem de kaçak ocaklarda hayatlarını kaybeden maden işçilerinin yakınlarının psikososyal durumları ve ihtiyaçları araştırılmalı. İş kazalarında sakatlanan işçilerimizin de gözetilmesi çok önemli” şeklinde konuşarak projede emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

“OCAĞA İNERKEN KAFAM RAHAT OLMALI!”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. İdil Işık; maden işçilerinin psikolojik sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileme potansiyeline sahip unsurların değerlendirilmesi ve önlenmesinin “İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi”nde ana amaç olduğunu vurgulayarak, “12-16 Nisan 2021 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirdiğimiz saha çalışmasında ‘psikososyal risk’ kavramının, maden işçileri tarafından ‘Ocağa inerken kafam rahat olmalı!’ söylemi ile belirtildiğini gördük. Zonguldak havzasında ilgili idari kamu kuruluşları, sendikalar, kamu ve özel sektör maden işletmelerinin yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde madenciliğin ‘fizikselin yanında psikolojik hasar da yaratan bir iş kolu’ olarak tanımlandığına şahit olduk” şeklinde konuştu. Işık konuşmasında; organizasyonların, psikososyal nitelikteki tehlikeleri belirlemesinin risk yönetimi açısından gerekli olduğu; işin nasıl organize edildiği, işyerindeki sosyal faktörler, çalışma ortamı, ekipman ve tehlikeli görevlerin psikolojik sağlık üzerindeki etkilerinin maden sektörüne özel araştırılacağını; bu unsurları ölçmek için geliştirilecek bir ölçüm aracı ve bir mobil aplikasyonun kullanımı konusunda öncelikle işyeri hekimlerinin eğitileceğini aktardı. Işık, çalışan psikolojik sağlığı ve esenliğinin korunmasına yönelik politikalar, uygulamalar ve prosedürlerin yarattığı sosyal bağlam ve çalışma koşulları ile   maden sektöründe “psikososyal güvenlik” koşullarının sağlanmasına etki ederek, stres, tükenmişlik, kaygı, uyku bozuklukları, depresyon, ciddi psikolojik bozukluklar, travma sonrası bozukluklar, madde ve alkol kullanımı, yeme bozuklukları, diğer bağımlılıklar, özel yaşam ve iş yaşam kalitesinde düşüş ve anlam kaybı gibi psikolojik sorunların önüne geçileceğini vurguladı.

PSİKOSOYAL RİSKLER BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Projenin eş faydalanıcısı İşyeri Hekimleri Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Atınç Kayınova ve Yönetim Kurulu Üyesi İSG Yüksek Lisans Dereceli İşyeri Hekimi Dr. Erol Ünal söz aldılar. Psikososyal risklerin buzdağının görünmeyen yüzü olduğuna ve maden çalışanlarının psikososyal risklerinin önlenmesinde ve yönetilmesinde işyeri hekimlerine düşen rolü gerçekleştirmek üzere hazır olduklarını belirttiler.

Etkinliğin kapanış konuşmasını ise İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi Koordinatörü Uzm. Örgütsel Psikolog Esin Çetin Özbudak ve proje ekibi yaptı. Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Kaymakçı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu, Emekli Maden Mühendisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Şükran Uzun Kırömeroğlu etkinlikte söz alan diğer isimler arasında yer aldı.

Haber Merkezi

TUTULMAZ: “KÖMÜR ŞEHRİN VARLIK SEBEBİ” - 1
TUTULMAZ: “KÖMÜR ŞEHRİN VARLIK SEBEBİ” - 2


İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler


   YÜZ BİN KİŞİ ARASINDAN BİRİNCİ SEÇİLDİ

YÜZ BİN KİŞİ ARASINDAN BİRİNCİ SEÇİLDİ


Online satış sitesi Trendyol tarafından Türkiye birincisi seçilen Kdz. Ereğlili genç girişimci Yağız Varlık, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret et...
VALİ TUTULMAZ´IN BABA ACISI

VALİ TUTULMAZ´IN BABA ACISI


Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, babası Hüseyin Tutulmaz'ı kaybetti. Hüseyin Tutulmaz'ın acı haberini alan Vali Mustafa Tutulmaz, sabah erken saatlerinde Zonguldak'...
Madenci hayatını kaybetti...

Madenci hayatını kaybetti...


Zonguldak´ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Fahrettin Gedikli (35) yaşamını yitirdi. Kilimli´ye bağlı Kurt köyü yakınlarındaki kömür ocağında...

YORUMLAR


ELİNİ CAM KESEN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık

ELİNİ CAM KESEN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI


Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elini cam ile kesen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay saat 18.00 sıralarında İlçeye bağlı Kep...
ÇEVRE DÜZENLEMESİNE BAŞLANDI
Çevre

ÇEVRE DÜZENLEMESİNE BAŞLANDI


Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Saz köyünde bulunan Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve yapımına 20...
Türkmen, Kadir Gecesini kutladı
Gündem

Türkmen, Kadir Gecesini kutladı


AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, yayınladığı mesajda İslam aleminin ve Zonguldak halkının Kadir Gecesini kutladı. Türkmen mesajında şu görüşlere yer v...
GÜLÜÇ’TE ´PAZAR´ DENETİMİ
Ekonomi

GÜLÜÇ’TE ´PAZAR´ DENETİMİ


Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç beldede kurulan semt pazarını gezerek incelemelerde bulundu. Gülüç Belediye Ba...
KORONANIN ÖLÜM MESAİSİ BUGÜN DE DEVAM ETTİ!
Gündem

KORONANIN ÖLÜM MESAİSİ BUGÜN DE DEVAM ETTİ!


Korona Virüs gün içinde Ereğli’de iki, Alaplı’da ise bir can kaybına neden oldu. Edinilen bilgilere göre Ereğli Bağlık Mahallesinde ikamet e...
ANNELER GÜNÜ MESAJI
Gündem

ANNELER GÜNÜ MESAJI


Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “Anneler Günü” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çorumluoğlu, mesajda şunları kaydett...
VALİ TUTULMAZ, PAZARI GEZDİ...
Ekonomi

VALİ TUTULMAZ, PAZARI GEZDİ...


Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda halk pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri il...
Vatandaş, Cumartesi Pazarı´na akın etti
Ekonomi

Vatandaş, Cumartesi Pazarı´na akın etti


Tam kapanma dönemi içerisinde 8 Mayıs tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak semt ...
KAYMAKAM UYARDI: “VATANDAŞLARIMIZ BAYRAMDA GEZMESİNLER”
Gündem

KAYMAKAM UYARDI: “VATANDAŞLARIMIZ BAYRAMDA GEZMESİNLER”


17 günlük tam kapanma sürecinde vaka sayılarını değerlendiren Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “yazın seyahatte özgür kalmak ...
ÇİÇEKÇİLER HAZIR!
Ekonomi

ÇİÇEKÇİLER HAZIR!


Karadeniz Ereğli’de Anneler Günü için hazırlıklarını tamamlayan çiçek satıcıları, yarını (9 Mayıs) bekliyor. Yalı Caddesindeki bir firm...

KÖŞE YAZARLARI

Bir “teknik arıza” yazısı… BU HAVALAR BİZİ MAHVEDECEK
YENİ BİR PENCERE…
Nöbetçi Eczaneler

PİYASALAR

8,2364
10,0327
484,93

KDZ.EREĞLİ'DE HAVA DURUMU

hafif yağmur
hafif yağmur 14o

SON YORUMLAR